Gorzów Wlkp.
Ubezpieczenia Gorzów Wlkp. Kalkulator OC Kalkulator AC Ubezpieczenia Grupowe Kontakt

Grupowe ubezpieczenie Pracowników

Grupowe ubezpieczenie ochronne, którego celem jest zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ubezpieczonemu i jego bliskim poprzez wsparcie finansowe w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego i współubezpieczonych oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego. Dodatkowo ubezpieczenie również gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku narodzin ubezpieczonemu dziecka. Zakres ubezpieczenia może być poszerzony o szereg dodatkowych ryzyk.

Jakie korzyści otrzymujesz?
 • Szeroki zakres ubezpieczenia podstawowego dający ubezpieczonemu i jego rodzinie zabezpieczenie finansowe na wypadek różnych zdarzeń jak:
  • - śmierć ubezpieczonego lub współubezpieczonych (członków rodziny),
  • - trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem,
  • - narodziny ubezpieczonemu dziecka.


  Możliwość poszerzenia zakresu ubezpieczenia podstawowego poprzez zawarcia ubezpieczeń dodatkowych:
 • 1. na wypadek śmierci ubezpieczonego spowodowanej:
  • - zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
  • - wypadkiem komunikacyjnym
  • - wypadkiem przy pracy
 • 2. na wypadek śmierci małżonka spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem
 • 3. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego wymagających:
  • - operacji chirurgicznej
  • - leczenia szpitalnego lub leczenia szpitalnego Plus
  • - leczenia specjalistycznego
  • - zagranicznej konsultacji medycznej (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny)
  • - opieki medycznej ? świadczenie usług medycznych realizowanych za pośrednictwem prywatnych placówek medycznych (możliwość objęcia ubezpieczeniem również członków rodziny)
  • - doraźnej ochrony medycznej
 • 4. na wypadek kłopotów zdrowotnych ubezpieczonego spowodowanych:
  • - niezdolnością do pracy i samodzielnej egzystencji
  • - ciężką chorobą
  • - trwałym uszczerbkiem na zdrowiu spowodowanym zawałem serca lub krwotokiem śródmózgowym
   • * Zawarcie ubezpieczenia bez względu na stan zdrowia ubezpieczonego.
   • * Poszerzenie zakresu ubezpieczenia bez badań medycznych
   • * Możliwość dopasowania zakresu ubezpieczenia optymalnie zaspokajającego potrzeby osób ubezpieczonych.
   • * Możliwość negocjowania warunków ubezpieczenia w zakresie wysokości świadczeń.
   • * Ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godz. na dobę na całym świecie.
   • * Możliwość podwyższenia sumy ubezpieczenia (bez badań medycznych).
   • * Możliwość indywidualnego kontynuowania ubezpieczenia.
   • * Niska wysokość składki.
   • * Sprawna obsługa.
   • * Świadczenia wolne od podatku dochodowego i spadkowego.
   • * Minimum formalności przy zawieraniu ubezpieczenia.
 • Kalkulator grupowego ubezpieczenia pracowniczego dla firm

  Aktualnosci:
 • Nowe ubezpieczenie Prywatna Opieka Domowa w pracowniczych ubezpieczeniach grupowych  

 • Nowe ubezpieczenie Zdrowie dziecka w pracowniczych ubezpieczeniach grupowych  

 • Google+